Pravilnik o igrama

Background

PRAVILNIK O IGRAMA

1. OPĆENITO

1.1 Ovim pravilnikom upoznajemo Vas s općim načelima i pravilima sudjelovanja u igrama TOP RADIJA kao i zaštiti vaših osobnih podataka.
1.2 Svrha igara je ostvarivanje dodatnih pogodnosti za slušatelje kao i promidžbenih učinaka za:
a) TOP RADIO
b) Sponzora odnosno pokrovitelja

1.3 U ovom Pravilniku koristit ćemo slijedeće pojmove i izraze :

Priređivač – odnosi se na TOP RADIO kao organizatora igre osim ako to nije drugačije navedeno u Posebnom pravilniku za pojedine promotivne kampanje i nagradne igre (natječaje) .
Igrač –osoba koja se prijavila sukladno pravilima igre a koja je dobila priliku sudjelovati u igri
Dobitnik – osoba koja je u igri osvojila nagradu
Besplatni telefon – pozivom na broj 0800 1008 ostvarujete besplatan poziv prema TOP RADIJU. Poziv se snima i sadržaj Vašeg poziva može biti korišten za potrebe programa.
Posebni pravilnik – TOP RADIO povremeno može organizirati nagradne igre ( natječaje ) odnosno promotivne kampanje za koje će vrijedit poseban Pravilnik a koji će biti i zasebno objavljen na web stranici TOP RADIJA.

1.4 Sve igre u programu TOP RADIJA podliježu ovim općim Uvjetima i Pravilima kao i posebne nagradne igre ( natječaji ) vezani uz promotivne kampanje. Sudjelovanjem u svima njima ili osvajanjem nagrada pristajete na navedene Uvjete i pravila.
1.5 Ukoliko se pojedine nagradne ili promotivne kampanje u nekim dijelovima razlikuju od ovdje navedenih Uvjeta i pravila, primjenjuju se pravila navedena posebnim Pravilnikom za svaku pojedinu posebnu promotivnu ili nagradnu kampanju.

2. SUDJELOVANJE U IGRI

2.1 Pravo sudjelovanja u Igrama imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici priređivača igre i vezanih kompanija te stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji kao i djelatnici sponzora ili tvrtke koja osigurava nagradu.

2.2 Vaši osobni podaci izuzetno su nam važni. Zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Uredbe – Izjava o privatnosti

2.3 Maloljetne osobe mogu sudjelovati samo uz pristanak ( privolu ) roditelja ili zakonskog staratelja.
2.4 Za pojedine igre možda će biti potrebno dokazati i dodatnu kvalifikaciju kako bi sudjelovali u igri. Uzimamo si za pravo da u potpunoj diskreciji i u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka odlučimo da Vaše kvalifikacije nisu dostatne za sudjelovanje u nagradnoj igri odnosno osvajanju nagrade.
2.5 U igri NE MOŽETE sudjelovati ukoliko ste točan odgovor ili bilo koju relevantnu informaciju za osvajanje nagrade dobili izravno ili neizravno od djelatnika Priređivača, sponzora ili pokrovitelja ( tvrtke koja osigurava nagradu ).

3. NAČIN PRIJAVE

3.1 Kako bi mogli sudjelovati u igrama potrebno se kao pojedinac prijaviti za igru. To možete učiniti putem besplatnog telefona , putem društvenih mreža ili nekim drugim oblikom elektronske komunikacije ( npr WhatsApp ili Viber). Od vas će se zahtijevati da se identificirate nekim osobnim podatkom koji mora biti točan ( najčešće ime , ime i prezime , adresa ili mjesto stanovanja).
3.2 Za svaku igru u programu možete se prijaviti jednom, osim ako posebnim pravilnikom za pojedine promotivne kampanje i nagradne natječaje nije navedeno drugačije, odnosno dozvoljena je višestruka prijava.
3.3 Prijave putem WhatsApp ili Viber poruke moraju biti poslane s određenim sadržajem i na određeni broj što je naglašeno u programu ( on-air ) ili putem drugih on-line oblika komunikacije ( web, mobilna aplikacija ili društvene mreže). Napominjemo da se sadržaj takve poruke može mijenjati prema potrebi igre. Vodite računa o točno napisanom sadržaju, jer poruke koje nisu napisane sukladno traženom zahtjevu, neće se uvažiti kao prijava za igru .

4. NAGRADE

4.1 U većini igara, kako bi osvojili nagradu, od Vas će se tražiti točan odgovor ili realizacija nekog zadatka dokumentirana audio ili video sadržajem odnosno slikom ili tekstom.
4.2 U nekim igrama za osvajanje nagrade uključena je brzina prijave. Molim Vas da vodite računa, ako nas slušate preko mobilne aplikacije , web sučelja ( streaming ) ili satelita da je moguće različito kašnjenje prijema signala u odnosu na regularni FM signal. Uzmite to u obzir kada se prijavljujete za igru.

4.3 Ukoliko se igra temelji na našem povratnom pozivu prema vama, a vi se ne javljate na telefon za vrijeme realizacije igre, uzimamo si za pravo nazvati nekog drugog sudionika koji se regularno prijavio. Ukoliko za vrijeme realizacije u programu dođe do prekida telefonske veze , pokušat ćemo ponovno uspostaviti vezu s vama a ukoliko nam to ne uspije , uzimamo za pravo nazvati nekog drugog sudionika koji se regularno prijavio.
4.4 Ukoliko ste unutar zadnjih šest mjeseci osvojili nagradu u vrijednosti većoj od 66,36 € (500 kn) ili ste osvojili više od jedne nagrade, ne možete u tom periodu ostvariti pravo na novu nagradu. U tom slučaju uzimamo si pravo uskratiti Vam mogućnost dodjele nagrade bez obzira na Vašu prijavu, a sve s ciljem da što većem broju slušatelja omogućimo ravnopravnost i jednaku mogućnost osvajanja nagrada.
4.5 Ukoliko osvojite nagradu, biti ćete kontaktirani najkasnije unutar 72 sata osim ako to nije drugačije navedeno posebnim pravilnikom o nagradnoj igri. Nagrade se preuzimaju u roku od 30 dana od dana obavijesti dobitnika . Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade ili potvrde o preuzimanju nagrade od treće strane, prestaju sve daljnje naše obveze kao priređivača igre.

4.6 Nagrade se preuzimaju uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan podacima koje ste naveli u prijavi. Molimo Vas vodite računa o točnosti podataka ukoliko ćemo npr. nagradu slati na Vašu adresu. Još jednom naglašavamo da Vaš osobne podatke obrađujemo u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka ( pročitajte Izjavu o privatnosti na našoj web stranici – https://topradio.hr/politika-privatnosti/).

4.7 Ukoliko zbog zakonske regulative niste u mogućnosti posjedovati nagradu, ona Vam neće biti uručena. Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu.
4.8 U slučaju opravdane sumnje u nepoštivanje ovih Pravila i općenito regularnosti Igre, Priređivač zadržava puno pravo bez daljnjih objašnjenja iz Igre isključiti slušatelja za kojeg se to smatra. Također, naknadnim utvrđivanjem bilo kakvog oblika nepravilnosti i/ili neregularnosti prijave i sudjelovanja u Igri od strane Dobitnika, Priređivač ima puno pravo Dobitniku oduzeti nagradu i dodijeliti je nekom drugom slušatelju finalistu.
4.9 Nikakva financijska naknada vam neće biti isplaćena za sudjelovanje u igri, osim ako to nije drugačije regulirano posebnim pravilnikom.
4.10 Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade.

 

5. PRIVATNOST I DODATNE OBVEZE

5.1 Sudjelovanjem u igrama pristajete ne otkrivati bilo koje povjerljive informacije koje su vezane uz igru a koje su vam poznate bilo da su to informacije vezane uz našu poslovnu politiku, nagradnu igru ili nagrade.
5.2 Sudjelovanjem u igri i slanjem videa , slike , teksta, audio snimke ili bilo kojeg drugog materijala koji je izravno ili neizravno vezan uz igru :

a) dajete nam pravo na korištenje materijala bez polaganja prava na intelektualno vlasništvo, uz Vaše odricanje potraživanja bilo kakvih moralnih, financijskih ili sličnih prava.
b) obvezujete se da poslani materijali neće biti ugrožavajući , nemoralni , nepristojni ili opasni
obvezujete se da neće biti u suprotnosti s postojećim zakonima

5.3 Ako ste dobitnik nagrade ili samo sudionik igre postoji mogućnost da vas za potrebe programskog sadržaja snimimo bilo telefonom ili dolaskom u studio.
5.4 Ako materijal koji ste nam poslali ( točka 4.1 ) sadrži bilo kakvu osobnu informaciju , prema njoj ćemo se odnositi sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka i našoj izjavi o privatnosti.
5.5 Sudjelovanjem u Igri pristajete da se vaši osobni podaci proslijede trećim osobama ukoliko je to nužno za realizaciju nagrade ( npr. ako je nagrada karte za koncert , kino , kazalište ili sl. a karte se podižu na licu mjesta ) i o tome ćete biti informirani.

5.6 U svakom trenutku tijekom trajanja igre možemo istu prekinuti ako:
a) se dogodi greška u emitiranju programa
b) tehnička greška koja bi mogla ugroziti regularnost igre
c) ukoliko postoji sumnja da su nagradna pitanja ili rješenja, odnosno da je sama igra na bilo koji način kompromitirana.
d) U slučaju nastupa okolnosti za koje nismo odgovorni, odnosno koje se nije moglo predvidjeti, otkloniti ili izbjeći ( viša sila ).

5.7 Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog
Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
5.8 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici TOP RADIJA.

 

U Zagrebu, 01.09.2022.

0%