IMPRESSUM

Background

Tvrtka:

TOP RADIO d.o.o. za medijske usluge

Sjedište: Palmotićeva ulica 7, 10000 Zagreb

Nadležni sud:
Trgovački sud u Zagrebu

MBS:081369069
OIB:53278362562
EUID: HRSR.081369069

Temeljni kapital:
20.000,00 HRK (u cijelosti uplaćen)

Osnivači/članovi društva:

Ivan Jurić-Kaćunić iz Zagreba, Radmanovačka 6p,
OIB: 28624824628 – jedini osnivač, 100% udjela u temeljnom kapitalu

Uprava: 

Ivan Vukušić, direktor
Zvonimir Škrobo, direktor
Ivan Jurić-Kaćunić, direktor

Uredništvo:

Zvonimir Škrobo, glavni urednik
Daniela Kosić, programska direktorica

IBAN: HR0424020061101026004, otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

E-mail: [email protected]

0%